godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Wiadomości

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont tarasów budynku przy ul. Czarnieckiego 61 w Warszawie 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej remontu (część dotycząca tarasu i stropu garażu), przedmiaru (poz. 6, 7, 8) i oględzin obiektu zawierający m. in.:.
  • Remont płyt tarasowych
  • Remont stropu garażu
  • Remont balustrad murowanych z naprawą pęknięć.
  • Remont pochwytu stalowego
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, PRZEDMIAREM ORAZ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W TERENIE.

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe wraz z dokumentacją projektową i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 21.06.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych..

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-06-11

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” na podstawie art. 83 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2021r. poz.1208 z późn. zm.) oraz na podstawie §49 ust. 1, §50 i §51 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,  które odbędziesię w dniu  11 czerwca 2024r. (wtorek)  o  godz. 17.30,  w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiegoprzy ul. Felińskiego 15 w Auli – sala nr 218  (drugie piętro).

 

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu Członków w Sekretariacie Spółdzielni przy Pl. Inwalidów 10, codziennie w dni robocze w godz. 8.00-16.00 począwszy od 20.05.2024r.

 

Na stronie internetowej Spółdzielni - www.sbm.waw.pl. zostaną zamieszczone dokumenty przedstawiane podczas WZC. W celu łatwiejszego dostępu do Sprawozdania Zarządu za rok 2023 oraz Sprawozdania Finansowego za 2023r.  przesyłamy je  Państwu do wiadomości.

 

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z protokołem Walnego Zgromadzenia z roku 2023, tak aby można było pominąć jego czytanie na obradach tegorocznego WZC oraz z treścią pozostałych dokumentów wyłożonych do wglądu dla Członków Spółdzielni.

 

Zachęcamy bardzo do zapoznania się z materiałami, gdyż ich szczegółowa, indywidualna analiza, pozwoli każdemu Członkowi na ocenę przedstawionych zagadnień oraz podjęcie właściwej decyzji, co do spraw będących przedmiotem obrad WZC. Przyczyni się to do usprawnienia i skrócenia przebiegu obrad.

 

Prosimy o liczny udział w spotkaniu ze względu na ważne zagadnienia ujęte w porządku obrad WZC.

 

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 

Nowy prządek obrad.pdf

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Wzór pełnomocnictwa.pdf

 

Sprawozdanie Zarządu za rok 2023.pdf

 

Informacja odpowiadająca Sprawozdaniu finansowemu za rok 2023.pdf

 

Projekty uchwał.pdf

 

Protokół WZC 06 czerwiec 2023r..pdf

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z badania Sprawozd. Finansowego za rok 2023.pdf

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023r.pdf

dodano: 2024-05-17

DO WYNAJĘCIA LOKAL W SĄSIEDZTWIE RECEPCJI W BUDYNKU PL. INWALIDÓW 10.

 

Do wynajęcia  lokal użytkowy - nr U5 o powierzchni  142 m², usytuowany na parterze  (okna od podwórka).  Lokal składa się z 5-ciu pokoi, WC.

 

Cena 59 zł netto/m².

 

Doskonała lokalizacja w prestiżowej część Starego Żoliborz.

Kamienica z lat 20-tych z portiernią na parterze i lokalami usługowymi. Korytarz, klatka schodowa po gruntownym remoncie.

Parter, pierwsze i drugie piętro budynku zajmowane tylko przez biura. Budynek monitorowany.

 

Infrastruktura:  możliwość podłączenia do sieci Netia lub wg uznania Najemcy innego providera na własny rozrachunek, dodatkowo płatne: energia elektryczna, woda, CO, śmieci, portiernia, domofon-– ok 1050zł netto..

 

Komunikacja: tramwaj, autobus, metro w odległości jednego przystanku.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 22 322 82 00 (godz. 8-16).

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

dodano: 2024-05-13

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont nawierzchni wjazdu i części parkingu na działce przy pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie wytycznych i oględzin obiektu.
  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej – ok. 120 m².
  • Wykonanie podbudowy z uwzględnieniem warunków do wjazdu dla ciężkich samochodów.
  • Ułożenie kostki (z rozbiórki)
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 29.04.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-04-16

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Żoliborz'' informuje, że siedziba firmy Instytut Prawa Sp.z o.o. nie znajduje się już pod adresem pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

dodano: 2024-03-21

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont tarasu i izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Czarnieckiego 61 w Warszawie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej remontu, przedmiaru i oględzin obiektu.
  • Rozbiórka elementów utwardzenia oraz wykonanie wykopów (odcinkowo).
  • Wykonanie izolacji pionowej (bitumicznej) fundamentów.
  • Remont cokołu budynku.
  • Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych (iniekcja)
  • Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian od strony wewnętrznej.
  • Wykonanie izolacji przejść instalacji technicznych przez ściany zewnętrzne.
  • Remont stropu garażu
  • Remont płyt balkonowych
  • Remont balustrad murowanych z naprawą pęknięć.
  • Remont pochwytu stalowego
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 29.03.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-03-12

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Prace remontowe garażu naziemnego (segment środkowy 3-stanowiskowy) zlokalizowanego na działce przy pl. Inwalidów 4/6/8 w Warszawie (garaże nr 7, 8, 9 od strony ul. Czarnieckiego)

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie Projektu wykonawczego remontu, przedmiaru i oględzin obiektu.
  • Demontaż dachu z płyt żelbetowych korytkowych.
  • Demontaż nadproży nad bramami wjazdowymi
  • Wykonanie wieńców spinających oraz belek nadprożowych.
  • Ułożenie nowych płyt dachowych
  • Wykonanie nowej wylewki cienkowarstwowej na płytach dachowych.
  • Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
  • Wykonanie obróbek blacharskich
  • Montaż rynien i rur spustowych
  • Dostawa i montaż nowych drzwi garażowych (opcja).
  • Uprzątnięcie i utylizacja materiałów rozbiórkowych
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 29.03.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-03-12

DO WYNAJĘCIA OD 01.04.2024r. LOKAL UŻYTKOWY PL. INWALIDÓW 10.

 

Do wynajęcia lokal (U9) użytkowy  o powierzchni 29,70 m², usytuowany na parterze z bezpośrednim wejściem od ulicy Czarnieckiego .

Lokal składa się z trzech pomieszczeń o powierzchniach: na parterze 16,50 oraz w przyziemiu 11 m² i 2,20 m² WC.

 

 Cena Najmu: 1850 zł netto/ miesiąc.

 

Doskonała lokalizacja w prestiżowej część Starego Żoliborz.

Kamienica z lat 20-tych z portiernią na parterze i lokalami usługowymi. Parter, pierwsze i drugie piętro budynku zajmowane tylko przez biura. Budynek monitorowany.

 

Infrastruktura:  możliwość podłączenia do sieci UPC, dodatkowo płatne: energia elektryczna, woda, CO, śmieci.

   

    Komunikacja: tramwaj, autobus, metro w odległości jednego przystanku.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 22 322 82 00 (godz. 8-16).

 

Zapraszamy do współpracy.

dodano: 2024-03-06

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Żoliborz'' informuje, że siedziba firmy Instytut Prawa Sp.z o.o. nie znajduje się już pod adresem pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

dodano: 2023-11-22

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Żoliborz'' informuje, że siedziba firmy Instytut Prawa Sp.z o.o. nie znajduje się już pod adresem pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

dodano: 2023-10-20

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Żoliborz'' informuje, że siedziba firmy Instytut Prawa Sp.z o.o. nie znajduje się już pod adresem pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

dodano: 2023-09-13

 

 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont fragmentu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 20 w Warszawie (od strony ul. Mickiewicza i pl. Inwalidów).

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie wytycznych oraz opisu technicznego:
 2. Należy dokonać przeglądu elewacji. Usunąć wszelkie luźne i odspojone fragmenty tynków i szpachli. Z powierzchni elewacji należy usunąć również istniejące powłoki malarskie.
 3. Większe pęknięcia „przeciąć” w kształcie V.
 4. Całość powierzchni wyczyścić, odpylić i wzmocnić silikatowym preparatem gruntującym quick-mix Antika G (zużycie ok. 0,2l/m2).
 5. Wszelkie ubytki tynków oraz detali architektonicznych uzupełnić tynkiem wapienno-trasowym tubag TKP (zużycie ok. 15kg/m2/10mm). Przecięte pęknięcia uzupełnić zaprawą szpachlową quick-mix SKS (zużycie ok. 1,4kg/m2/1mm).
 6. Na powierzchni elewacji zatopić siatkę z włókna szklanego quick-mix QMS, używając zaprawy szpachlowej wzmocnionej włóknem akurit SHF (zużycie ok. 1,1kg/m2/1mm).
 7. Po związaniu i wyschnięciu zazbrojonej warstwy, całość powierzchni wraz z detalami, gzymsami itp. zaszpachlować ponownie zaprawą SHF i ”zafilcować”.
 8. Elewację pomalować silikatową farbą fasadową quick-mix Antika Silikat F (zużycie ok. 0.35l/m2/2warstwy) lub odtworzyć oryginalną powłokę z farb czystokrzemianowych Keim granital.
 9. Opis sposobu prowadzenia prac.
 10. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III-IV kwartał 2023r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 11.09.2023r godz.12:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2023-09-01

DO WYNAJĘCIA.

 

Do wynajęcia widny, ustawny lokal użytkowy o powierzchni 18,10 m² usytuowany na pierwszym piętrze budynku pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

 

Doskonała lokalizacja w prestiżowej część Starego Żoliborz.

Kamienica z lat 20-tych z portiernią na parterze i lokalami usługowymi. Parter, pierwsze i drugie piętro budynku zajmowane tylko przez biura. Budynek po remoncie, monitorowany, .

 

Cena za pokój 60 zł/ m²/miesiąc.

 

Infrastruktura:  możliwość podłączenia do sieci Netia lub wg uznania Najemcy innego providera na własny rozrachunek, dodatkowo płatne: energia elektryczna, woda, CO, śmieci, portiernia oraz partycypacja w kosztach wspólnego korytarza, WC, pomieszczenia socjalnego (wspólne dla wszystkich biur na piętrze).  .

    Orientacyjny  koszt powyższej infrastruktury  wynosi  467 zł/m-c

W bezpośrednim sąsiedztwie: tramwaj, autobus. Metro w odległości jednego przystanku.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 22 322 82 00 (godz. 8-16).

 

Zapraszamy do współpracy.

dodano: 2023-08-29

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Prace remontowe garażu naziemnego (segment środkowy 3-stanowiskowy) zlokalizowanego na działce przy pl. Inwalidów 4/6/8 w Warszawie (garaże nr 7, 8, 9 od strony ul. Czarnieckiego)

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie Projektu wykonawczego remontu, przedmiaru i oględzin obiektu.
  • Demontaż dachu z płyt żelbetowych korytkowych.
  • Demontaż nadproży nad bramami wjazdowymi
  • Wykonanie wieńców spinających oraz belek nadprożowych.
  • Ułożenie nowych płyt dachowych
  • Wykonanie nowej wylewki cienkowarstwowej na płytach dachowych.
  • Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
  • Wykonanie obróbek blacharskich
  • Montaż rynien i rur spustowych
  • Dostawa i montaż nowych drzwi garażowych (opcja).
  • Uprzątnięcie i utylizacja materiałów rozbiórkowych
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III kwartał 2023r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 17.08.2023r godz.12:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2023-07-20

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont fragmentu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 20 w Warszawie (od strony ul. Mickiewicza i pl. Inwalidów).

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie wytycznych oraz opisu technicznego:
 2. Należy dokonać przeglądu elewacji. Usunąć wszelkie luźne i odspojone fragmenty tynków i szpachli. Z powierzchni elewacji należy usunąć również istniejące powłoki malarskie.
 3. Większe pęknięcia „przeciąć” w kształcie V.
 4. Całość powierzchni wyczyścić, odpylić i wzmocnić silikatowym preparatem gruntującym quick-mix Antika G (zużycie ok. 0,2l/m2).
 5. Wszelkie ubytki tynków oraz detali architektonicznych uzupełnić tynkiem wapienno-trasowym tubag TKP (zużycie ok. 15kg/m2/10mm). Przecięte pęknięcia uzupełnić zaprawą szpachlową quick-mix SKS (zużycie ok. 1,4kg/m2/1mm).
 6. Na powierzchni elewacji zatopić siatkę z włókna szklanego quick-mix QMS, używając zaprawy szpachlowej wzmocnionej włóknem akurit SHF (zużycie ok. 1,1kg/m2/1mm).
 7. Po związaniu i wyschnięciu zazbrojonej warstwy, całość powierzchni wraz z detalami, gzymsami itp. zaszpachlować ponownie zaprawą SHF i ”zafilcować”.
 8. Elewację pomalować silikatową farbą fasadową quick-mix Antika Silikat F (zużycie ok. 0.35l/m2/2warstwy) lub odtworzyć oryginalną powłokę z farb czystokrzemianowych Keim granital.
 9. Opis sposobu prowadzenia prac.
 10. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: sbm@sbm.waw.plt.marczewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III kwartał 2023r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 17.07.2023r godz.12:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2023-07-03

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” na podstawie art. 83 Ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych  (Dz. U. z 2021r. poz.1208 z późń. zm.) oraz  na podstawie §49 ust. 1, §50 i §51 Statutu Spółdzielni, zwołujeWalne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,  które odbędziesię  w  dniu  06  czerwca 2023r. (wtorek)  o  godz. 17.30,  w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15 w Auli – sala nr 218  (drugie piętro).

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu Członków w Sekretariacie Spółdzielni przy Pl. Inwalidów 10, codziennie w dni robocze w godz. 8.00-16.00 począwszy od 15.05.2023r.

W celu łatwiejszego dostępu do materiałów przedstawianych podczas WZC przesłaliśmy je  Państwu do wiadomości  i zamieszczamy  na stronie internetowej Spółdzielni - www.sbm.waw.pl.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z protokołem Walnego Zgromadzenia z roku 2022  oraz z protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z roku jak wyżej, tak aby można było pominąć ich czytanie na obradach tegorocznego WZC oraz z treścią pozostałych dokumentów wyłożonych do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Zachęcamy bardzo do zapoznania się z materiałami, gdyż ich szczegółowa, indywidualna analiza, pozwoli każdemu Członkowi na ocenę przedstawionych zagadnień oraz podjęcie właściwej decyzji, co do spraw będących przedmiotem obrad WZC oraz przyczyni się do usprawnienia i skrócenia przebiegu obrad.

Prosimy o liczny udział w spotkaniu ze względu na ważne zagadnienia ujęte w porządku obrad WZC.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Żoliborz”

w dniu 6 czerwca 2023r. (wtorek).

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wybór Prezydium

2. Zatwierdzenieporządku obrad, głosowanie.

3. Wybór:

a) Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,

b) Komisji Wnioskowej.

4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego 22 czerwca w roku 2022.

5. Przyjęcie protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego 24 października w roku 2022.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej RN z kontroli sprawozdania finansowego za  rok 2022.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

10. Odczytanie listy pełnomocnictw.

11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,

b) zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za rok 2022,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,

d) zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2022,

e) przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2022,

f) absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok 2022,

g) absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu za rok 2022,

h) absolutorium dla Członka Zarządu za rok 2022.

12. Zmiany do Statutu Spółdzielni, dyskusja, uchwała.

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjętych ważnych wniosków podczas obrad WZC.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 83  ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 5 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

 

Zgodnie z art. 83  ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 5 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór pełnomocnictwa.pdf

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2022.pdf

Informacja odpowiadajaca Sprawozdaniu finansowemu za rok 2022.pdf

Projekt uchwał.pdf

Protokół WZC 22 czerwca 2022r.pdf

Protokół NWZC 24 października 2022r.pdf

Protokół Komisji Rewizyjnej z badania Sprawozd. Finansowego za rok 2022.pdf

dodano: 2023-05-15

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA NA PLACU INWALIDÓW 10.

Samodzielny lokal użytkowy o powierzchni 111,60 m² z wejściem z holu głównego znajdujący się na parterze budynku biurowo- mieszkalnego z lat 20-tych.

Budynek po generalnym remoncie z recepcją i ochroną w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego, tramwajowego, jeden przystanek do metra .

Lokal składa się z dwóch pokoi o powierzchni ok 80m² i ok 14,00m², przedpokoju, łazienki i pomieszczenia pomocniczego o pow. 7,7m². Lokal jest wyposażony w energię elektryczną, zimną wodę, ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, sieć komputerową z możliwością użytkowania internetu funkcjonującego  na terenie budynku.

Cena: 7254 zł netto / miesiąc ( 65zł/ m²) – do negocjacji.

Dodatkowe opłaty związane z ochroną, zaliczkami na media płatne dodatkowo w wysokości 980zł netto miesięcznie oraz za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika. Zaliczki za media rozliczane są raz na rok.

Zapraszamy do współpracy.

Telefon kontaktowy nr 22 3228200 w godz. 8-16, e-mail: sbm@sbm.waw.pl

dodano: 2023-05-05

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Prace remontowe na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marymonckiej 59a Warszawie

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie założeń i oględzin obiektu - wszelkie pomiary po stronie oferenta (podane szacunkowe wielkości należy zweryfikować).
  • Wykonanie zabezpieczeń powierzchni i wszystkich elementów.
  • Usunięcie starych powłok malarskich i odspojonych tynków (ok. 250 m² ścian i 80m² sufitów).
  • Uzupełnienie ubytków tynku (ok. 25 m²).
  • Wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych (ok. 250 m²).
  • Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (ok. 330 m²)
  • Malowanie (lakierowanie) lamperii (na wys. 2 m).
  • Wymiana parapetów (wykucie istniejących płytek i montaż podokienników z konglomeratu) – 4 szt.
  • Oczyszczenie i malowanie balustrad oraz montaż nowych pochwytów drewnianych (deska 15 cm frezowana jak obecnie, lakier bezbarwny) – ok. 45 mb.
  • Oczyszczenie i malowanie rur wodociągowych, gazowych i grzejników (ok. 50 mb).
  • Oczyszczenie i malowanie skrzynek instalacji elektrycznych i gazowych wraz z uzupełnieniem brakujących zamków.
  • Przebudowa instalacji oświetleniowej (zmiana lokalizacji lamp, poprowadzenie nowych przewodów, wymiana lamp z wymiennym źródłem światła, nowe umiejscowienie włączników światła).
  • Wykucie bruzd pod istniejące instalacje teletechniczne, ułożenie rur winidurowych w bruzdach, wykonanie puszek instalacyjnych, schowanie istniejących przewodów, uzupełnienie bruzd – ok. 35 mb.
  • Przeniesienie licznika energii elektrycznej do istniejącego pionu.
  • Przeniesienie skrzynki instalacji telewizji do piwnicy i poprowadzenie nowej instalacji (UPC).
  • Remont pomieszczenia wózkarni (pow.- 11m², wys.- 3,4m) – naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, wylewka samopoziomująca + wykładzina tarket..
  • Wymiana wyłazu dachowego – klasa EI30.
  • Likwidacja wycieraczek wpuszczonych i uzupełnienie lastriko.
  • Dostawa i montaż nowych skrzynek na listy.
  • Prace porządkowe
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2023r.                                       
 4. Termin składania ofert: do dnia 22.05.2023r godz.12:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2023-05-03

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA „Ż O L I B O R Z”

Ogłasza przetarg na:

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY 5 WIND ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY PL. INWALIDÓW 4/6/8 W  WARSZAWIE.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

I.  Wykonawca jest zobowiązany do :

1.   Opracowania dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane) zawierającej m.in. :

 1. Projekt zagospodarowania terenu. (Mapa do celów projektowych zostanie dostarczona przez Zamawiającego).
 2. Projekt architektoniczno-budowlany. (Projekt nie powinien  obejmować remontu całych klatek schodowych, tylko budowę wind i wszystkich związanych z tym niezbędnych prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych).
 3. Projekt techniczny wielobranżowy uwzględniający konieczne przebudowy stosownych instalacji, w tym instalacji c.o. instalacji elektrycznej (np. zmiana usytuowania i ilości grzejników na spocznikach).
 4. Załączniki do projektu budowlanego (zawierające m.in. wszystkie niezbędne, pozwolenia, uzgodnienia i opinie).
 5. Opracowania projekt wykonawczego- wielobranżowego zawierającego wszystkie projekty przebudowy instalacji niezbędne do realizacji wind.   
 6. Opracowania kosztorysu inwestorskiego.
 7. Wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu o uzyskanie stosownych odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych w przypadku zaistnienia takiej konieczności i reprezentowania Zamawiającego w toczącym się postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

 

          Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 roku (t.j. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

          Dokumentacja projektowa musi zawierać niezbędne elementy (m.in.  ekspertyzy, uzgodnienia, w tym m.in. ekspertyzę ppoż, uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, realizacji wszystkich prac, dokonania odbiorów i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.  Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. wykonanie inwentaryzacji budowlanej – Zamawiający posiada jedynie inwentaryzację powierzchni oraz część dokumentacji archiwalnej budynku.
 2. opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 3. opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem projektu koncepcyjnego modernizacji klatek schodowych otrzymanym od Zamawiającego,
 4. opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej dotyczącej budowy wind zewnętrznych, otrzymanej od Zamawiającego;
 5. zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
 6. wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 4), opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
 7. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 8. określenie obszaru oddziaływania obiektu;
 9. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; w tym uzyskanie uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 10. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań;
 11. zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz  technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności ( jeżeli dotyczy).
 12. sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
 13. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu;
 14. sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
  1.   stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  2.   uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
 15. uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie jej Zamawiającemu.

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl. lub sbm@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2023r. (termin nie dotyczy pozwolenia na użytkowanie)                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 05.05.2023r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2023-04-07

 

Życzymy Państwu

zdrowych, pogodnych, pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,

miłych spotkań w gronie rodzinnym

oraz wszelkiej pomyślności.

Rada Nadzorcza i Zarząd

 SBM „Żoliborz”

dodano: 2023-04-07

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA NA PLACU INWALIDÓW 10.

Samodzielny lokal użytkowy o powierzchni 111,60 m² z wejściem z holu głównego znajdujący się na parterze budynku biurowo- mieszkalnego z lat 20-tych.

Budynek po generalnym remoncie z recepcją i ochroną w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego, tramwajowego, jeden przystanek do metra .

Lokal składa się z dwóch pokoi o powierzchni ok 80m² i ok 14,00m², przedpokoju, łazienki i pomieszczenia pomocniczego o pow. 7,7m². Lokal jest wyposażony w energię elektryczną, zimną wodę, ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, sieć komputerową z możliwością użytkowania internetu funkcjonującego  na terenie budynku.

Cena: 7254 zł netto / miesiąc ( 65zł/ m²) – do negocjacji.

Dodatkowe opłaty związane z ochroną, zaliczkami na media płatne dodatkowo w wysokości 980zł netto miesięcznie oraz za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika. Zaliczki za media rozliczane są raz na rok.

Zapraszamy do współpracy.

Telefon kontaktowy nr 22 3228200 w godz. 8-16, e-mail: sbm@sbm.waw.pl

dodano: 2023-03-22

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Żoliborz'' informuje, że siedziba firmy Instytut Prawa Sp.z o.o. nie znajduje się już pod adresem pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

dodano: 2023-03-07

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Żoliborz'' informuje, że siedziba firmy Instytut Prawa Sp.z o.o. nie znajduje się już pod adresem pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

dodano: 2023-01-25

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 2A W  WARSZAWIE.

Oferta powinna zawierać:

 • KOSZTORYS OFERTOWY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEDMIARU I OGLĘDZIN OBIEKTU. ZAKRES PRAC:
  • ZDEMONTOWANIE POKRYCIA DACHOWEGO I USUNIĘCIE WARSTW IZOLACYJNYCH DO POZOMU OBUDÓW G-K W LOKALACH MIESZKALNYCH.
  • WYKONANIE METODĄ NATRYSKOWĄ POWŁOKI  Z PIANY PU NA POWIERZCHNI PROFILI STALOWYCH I NA CAŁEJ OBUDOWIE G-K.
  • WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ MIĘDZY KROKWIAMI I ŁATAMI.
  • WYKONANIE PRAWIDŁOWEJ PODBUDOWY POD MATERIAŁ POKRYCIOWY – UŁOŻENIE FOLII DYFUZYJNEJ, MONTAŻ ŁAT, KONTRŁAT.
  • ODTWORZENIE POKRYCIA Z BLACHODACHÓWKI.
  • OCIEPLENIE KONSTRUKCJI LUKARN ŁUKOWYCH NATRYSKIEM PU ORAZ WYKONANIE NOWEGO POSZYCIA Z BLACHY POWLEKANEJ.
  • WYKONANIE POPRAWNEJ WENTYLACJI STRYCHU.
  • MONTAŻ NASAD ROTACYJNYCH NA PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH Z LOKALI MIESZAKLNYCH PODDASZA .
 • SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM.
 • PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
 • OFERTA MUSI ZAWIERAĆ OPIS SPOSOBU PROWADZENIA I ORGANIZACJI PRAC UWZGLĘDNIAJĄCY ZABEZPIECZENIE LOKALI NA PODDASZU (ZNAJDUJĄCYCH SIĘ BEZPOŚREDNIO POD OBSZAREM REALIZACJI ROBÓT) I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.

 

 

 

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II - III kwartał 2023r.                                       
 4. Termin składania ofert: 07.10.2022r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2022-09-17

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

PRACE REMONTOWE NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 12 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej oraz  oględzin obiektu (dokumentacja nie zawiera przedmiarów – wszelkie pomiary po stronie oferenta):
  • Usunięcie starych powłok malarskich, tynkarskich.
  • Wykonanie zabudów g-k (piony instalacji elektrycznych i teletechnicznych)
  • Usunięcie wykładziny pcv ze schodów i spoczników, naprawa stopni, ułożenie płytek ceramicznych wraz z fugowaniem.
  • Naprawa i malowanie posadzki w piwnicy
  • Naprawa tynków, malowanie ścian, sufitów, drzwi.
  • Remont balustrad schodowych (podwyższenie, oczyszczenie i malowanie, wymiana pochwytu z pcv na drewniany).
  • Remont pomieszczenia wc w piwnicy
  • Wymiana grzejników.
  • Wymiana wyłazu dachowego
  • Montaż wycieraczek systemowych
 2. Harmonogram realizacji prac (umożliwiający ewentualne etapowe wykonywanie i rozliczanie robót).
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

 

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III kwartał 2022r.                                       
 4. Termin składania ofert: 03.06.2022r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2022-05-16

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

PRACE REMONTOWE NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 12 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej oraz  oględzin obiektu (dokumentacja nie zawiera przedmiarów – wszelkie pomiary po stronie oferenta):
  • Usunięcie starych powłok malarskich, tynkarskich.
  • Wykonanie zabudów g-k (piony instalacji elektrycznych i teletechnicznych)
  • Usunięcie wykładziny pcv ze schodów i spoczników, naprawa stopni, ułożenie płytek ceramicznych wraz z fugowaniem.
  • Naprawa i malowanie posadzki w piwnicy
  • Naprawa tynków, malowanie ścian, sufitów, drzwi.
  • Remont balustrad schodowych (podwyższenie, oczyszczenie i malowanie, wymiana pochwytu z pcv na drewniany).
  • Remont pomieszczenia wc w piwnicy
  • Wymiana grzejników.
  • Wymiana wyłazu dachowego
  • Montaż wycieraczek systemowych
 2. Harmonogram realizacji prac (umożliwiający ewentualne etapowe wykonywanie i rozliczanie robót).
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

 

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2022r.                                       
 4. Termin składania ofert: 06.05.2022r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2022-04-16

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 12 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. KOSZTORYS OFERTOWY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEDMIARU I OGLĘDZIN OBIEKTU. ZAKRES PRAC:
  • CZĘŚCIOWA WYMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TABLICY GŁÓWNEJ, TABLIC ADMINISTRACYJNYCH, PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA…
 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM.
 3. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II kwartał 2022r.                                      
 4. Termin składania ofert: 18.03.2022r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2022-03-04

Szanowni  Państwo,

Fundacja Otwarty Dialog,  https://odfoundation.eu/” , e-mail:odfoundation@odfoundation.eu  zajmuje się działaniami pomocowymi na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Na stronie fundacji można zgłosić swoją pomoc między innymi zadeklarować transport, zaoferować lokum, pomoc prawną. 

Zarząd SBM „ŻOLIBORZ”

dodano: 2022-03-01

W połowie 1921 roku grupa oficerów Wojska Polskiego opracowała statut spółdzielni budowlanej, która miała zaspokoić potrzeby mieszkaniowe tego środowiska na terenie Warszawy. Przyjęto nazwę „Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów” (MSSO).

27 października 1921 roku zwołano zebranie założycielskie, na którym uchwalono Statut oraz wybrano Zarząd Spółdzielni. Pierwszym Prezesem Zarządu został ppłk Mieczysław Wężyk, a Prezesem Rady Nadzorczej gen. bryg. dr Jakub Krzemiński.

Założyciele stowarzyszenia byli nie tylko działaczami spółdzielczymi, ale również odgrywali ważną rolę na forum państwowym, przede wszystkim w dziedzinie obrony narodowej i wojskowości. Do Spółdzielni należały, między innymi, osoby, które są postaciami historycznymi: Józef Piłsudski, Roman Abraham, Władysław Anders, Stefan Dąb-Biernacki, Józef Haller, Marian Kukiel, Artur Oppman, Marian Porwit , Stefan Rowecki, Walery Sławek, Stanisław Sosabowski, Kazimierz Sosnkowski, Lucjan Żeligowski i wielu innych.

Warszawski Sąd Okręgowy zatwierdził Statut i zarejestrował MSSO 11 listopada 1921 roku, tak więc 11.11.2021 roku obchodzimy setną rocznicę utworzenia Stowarzyszenia.

Od tego dnia uzyskało ono osobowość prawną i możliwość formalnego działania.
Nastąpiło to na kilka tygodni przed rejestracją innej żoliborskiej spółdzielni WSM.

Należy tu wyjaśnić, że akt w dniu 11 listopada był możliwy, gdyż dzień ten stał się państwowym Świętem Niepodległości dopiero w 1931 roku.

Jako cel Stowarzyszenie postawiło sobie budowę „dla członków domów mieszkalnych oraz dostarczanie członkom na własność zdrowych i tanich mieszkań” (art.2 Statutu).

Siedziba MSSO kilkakrotnie ulegała zmianie, a od 1927 roku nieprzerwanie mieści się przy Placu Inwalidów 10. Przed wojną zrealizowano ze środków członków kilkadziesiąt inwestycji i stąd ta część Dzielnicy nazywana jest Żoliborzem Oficerskim. 18 lipca 1922 roku rozpoczęto realizację pierwszego domu szeregowego dla 7 rodzin przy ulicy Czarnieckiego. Akt erekcyjny stwierdzał między innymi: „Działo się w Warszawie, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy na czele Państwa stał Naczelnik Józef Piłsudski, Wódz Naczelny Wojsk Polskich i Pierwszy Marszałek Polski… Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów …18 lipca roku pańskiego 1922 założyło Kamień Węgielny pod budowę pierwszego domu na dawnym Żoliborzu, dając w ten sposób początek nowej dzielnicy Warszawy, ku ozdobie stolicy Państwa..”

W czasie II Wojny Światowej zachowana była przedwojenna nazwa Stowarzyszenia.

Po wojnie, w 1946 roku MSSO zmieniło nazwę na „Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Żoliborz z o. o.”.

Usunięto słowo „oficerów”, a Stowarzyszenie zostało też wywłaszczone z niektórych terenów na podstawie Dekretu Bieruta.

Kontynuatorką przedwojennej organizacji jest, działająca pod obecną nazwą od maja 1987 roku, Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Żoliborz”.

Chociaż ubywa osób wywodzących się z rodzin, które przed wojną współtworzyły MSSO to jednak jesteśmy zobowiązani do dochowania pamięci o 100-letniej historii Spółdzielni i ludziach, którzy ją tworzyli.

Posiadanie tej wiedzy tworzy poczucie wspólnoty i buduje więzi środowiskowe.Spółdzielnia wydała książkę autorstwa Pana Władysława Klepacza, która poświęcona jest historii Spółdzielni od 1921 do 1945 roku o zaproponowanym przeze mnie i zaakceptowanym przez Autora tytule „W sercu Żoliborza”.

Józef Menes

dodano: 2021-11-11

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 20 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna uwzględniać:

 • WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM NA REMONT DACHU ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ STANU TECHNICZNEGO DACHU (WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WIĘŹBĄ DACHOWĄ, WYMIANA OCIEPLENIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ, WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH).
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MUSI BYĆ ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020R W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (POZ.1609) ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII Z DNIA 25 CZERWCA 2021R (POZ.1169) ZMIENIAJĄCYM W/W ROZPORZĄDZENIE.
 • PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Termin wykonania zamówienia – IV kwartał 2021r.                                      
 3. Termin składania ofert: 04.10.2021r godź.15:00.
 4. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2021-09-14

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 12 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. KOSZTORYS OFERTOWY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEDMIARU I OGLĘDZIN OBIEKTU. ZAKRES PRAC:
  • CZĘŚCIOWA WYMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TABLICY GŁÓWNEJ, TABLIC ADMINISTRACYJNYCH, PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA…
 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM.
 3. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III - IV kwartał 2021r.                                      
 4. Termin składania ofert: 28.09.2021r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2021-09-14

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

REMONT CZĘŚĆI WSPÓLNYCH PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY PL. INWALIDÓW 4/6/8 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie obmiarów oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Uzupełnienie ubytków w ścianach i posadzce.
  2. Dwukrotne malowanie ścian wraz z uprzednim gruntowaniem.
  3. Dwukrotne malowanie posadzki z cokołami farbą do betonu wraz z uprzednim gruntowaniem.
  4. Wymiana drzwi wejściowych z klatek schodowych do piwnic - 5szt.
 2. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (OGLĘDZINY, POMIARY,…)

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl.
 2. Termin wykonania zamówienia – III - IV kwartał 2021r.                                      
 3. Termin składania ofert: 10.09.2021r godź.15:00.
 4. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2021-08-30

Zawiadomienie o WZC 2021

dodano: 2021-05-19

Szanowni członkowie / mieszkańcy budynku pl. Inwalidów 10,

 z przykrością  informujemy, że wobec toczącego się  ustanowienia własności w/w gruntu został wniesiony sprzeciw przez jednego z właścicieli lokalu w budynku pl. Inwalidów 10.

W związku z powyższym postępowanie to zostało zawieszone z urzędu do czasu wycofania sprzeciwu.

Zarząd podejmuje kroki w celu uzdrowienia zaistniałej sytuacji. O ich efektach poinformujemy Państwa na początku maja br.

                                                               Z wyrazami szacunku, Zarząd SBM ,,Żoliborz’’

dodano: 2021-03-14

Zmiana organizacji pracy spółdzielni

Szanowni Państwo, W związku z trwającą nadal epidemią Covid 19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznej i mailowej.

 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,  Zarząd.

dodano: 2021-02-13

Zmiana organizacji pracy spółdzielni

Szanowni Państwo, W związku z trwającą nadal epidemią Covid 19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznej i mailowej.

 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,  Zarząd.

dodano: 2021-01-12

dodano: 2020-08-31

dodano: 2020-07-25

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNIC METODĄ INIEKCJI TERMOFALOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 4/6/8 W  WARSZAWIE.

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji rysunkowej stanowiących załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Wykonanie izolacji pionowej od wewnątrz (ściana od strony pl. Inwalidów i fragment ściany od strony ul. Czarnieckiego) metodą iniekcji termofalowej.
  2. Uzupełnienie ubytków w ścianach po wykonywanych wierceniach (bez wykonywania nowych tynków na całej powierzchni ściany).
  3. Prace porządkowe – uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z pomocą przy wynoszeniu oraz ponownym wnoszeniu mebli i innych ciężkich przedmiotów do pomieszczeń piwnicznych.
 2. Harmonogram realizacji prac
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA PRZEDMIAR I DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
 6. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne drogą mailową; sbm@sbm.waw.plj.zakrzewski@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 3. Termin wykonania zamówienia – Maj - Wrzesień 2020r.
 4. Termin składania ofert: 15.05.2020r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2020-04-21

 Szanowni Państwo, właściciele lokali wyodrębnionych,

 Uprzejmie informujemy, że urzędowe decyzje z naliczonym podatkiem od nieruchomości zostaną w tym roku doręczone (w większości)  z opóźnieniem tj. po 31.03.2020 r..

 Centrum Obsługi Podatnika prosi o cierpliwość.

 Opłaty wynikające z decyzji należy wnieść  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pomimo, że płatność zostanie dokonana po 31.03.2020r. nie będzie z przyczyn oczywistych obciążana odsetkami za opóźnienie. 

  Z wyrazami szacunku, Zarząd

dodano: 2020-04-02

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

dodano: 2020-04-02

Szanowni Państwo, W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Warszawie, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznej.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,  Zarząd.

dodano: 2020-03-15

dodano: 2020-03-13

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Gospodarz domu

Miejsce pracy: Warszawa, pl. Inwalidów

 Do podstawowych obowiązków gospodarza domu  należą:

 • utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji należącej do zasobów Spółdzielni,
 • dbanie o właściwy stan czystości nawierzchni ciągów komunikacyjnych i pieszych,
 • okazjonalna dystrybucja korespondencji w obrębie powierzonego budynku,
 • dbałość o zieleń na terenie podwórka.

Wymagamy:

 • sprawności fizycznej,
 • umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
 • staranności i sumienności w wykonywaniu przyjętych obowiązków.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie z perspektywą przejścia na umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne zatrudnienie w bardzo dobrej lokalizacji.

 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na złożenie CV prosimy o zawarcie w nim  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SBM ,,Żoliborz'' z siedzibą w Warszawie, pl. Inwalidów 10 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest SBM ,, Żoliborz'' z siedzibą w Warszawie przy Pl. Inwalidów 10. Dane zbierane są dla potrzeb tylko tej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt: P. Alina Zgutka, tel. 223228200,  poniedziałek – piątek godz. 8.15 – 14,

mail: a.zgutka @sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl

dodano: 2020-01-17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

dodano: 2019-12-18

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2020

Wszystkim Członkom Spółdzielni i Mieszkańcom

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy SBM „Żoliborz”
 

dodano: 2019-12-18

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

Ogłasza przetarg na:

 

REMONT POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 10 W  WARSZAWIE.

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Usunięcie tynków, płytek, starych powłok malarskich, drzwi.
  2. Usunięcie starych instalacji elektrycznych.
  3. Wykonanie tynków, zamurowani, zabudowy g-k, malowanie ścian, sufitów,..
  4. Wykonanie podłóg (wylewki wraz z izolacją i szlichtą).
  5. Ułożenie płytek podłogowych
  6. Montaż drzwi, parapetów,..
  7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z projektem
  8. Wymiana WLZ (kable zasilające od złącza kablowego do liczników).
  9. Montaż nowego oświetlenia
 2. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA PRZEDMIAR.
 4. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie lub mailowo (j.zakrzewski@sbm.waw.pl).  
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 3. Termin wykonania zamówienia – II/III kwartał 2019r.
 4. Termin składania ofert: 29.04.2019r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2019-04-12

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

REMONT KORYTARZA WEJŚCIOWEGO I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 10 W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Usunięcie starych powłok malarskich.
  2. Wykonanie napraw tynkarskich, szpachlowanie.
  3. Malowanie ścian, sufitów, opasek drzwiowych, grzejników
 2. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA PRZEDMIAR.
 4. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie lub mailowo (j.zakrzewski@sbm.waw.pl).  
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 3. Termin wykonania zamówienia – II/III kwartał 2019r.
 4. Termin składania ofert: 29.04.2019r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2019-04-12

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOZIETULSKIEGO ! W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej stanowiących załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz masą polimerowo - bitumiczną wraz z osłonięciem izolacji folią kubełkową.
  2. Wykonanie izolacji mineralnej w strefie cokołowej (min. ok 10cm poniżej i 25cm powyżej poziomu chodnika)  wraz z odtworzeniem usuniętych płytek cokołowych (przyklejenie nowych płytek).
  3. Wykonanie egalizacji kolorystycznej oraz hydrofobizacji powierzchni na cokole.
  4. Rozbiórka i odtworzenie istniejących studzienek okiennych oraz płyt przy wejściach do klatek schodowych
  5. Wykonanie wykopów, rozbiórka chodników oraz opaski wokół budynku, skucie powierzchni asfaltowej.
  6. Przywrócenie stanu istniejącego po zakończonych pracach – ułożenie chodników, opasek, nawierzchni asfaltowej, założenie trawników.
  7. Wszystkie niezbędne wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia (Projekt organizacji ruchu dostarczy Zamawiający).
 2. Harmonogram realizacji prac (umożliwiający ewentualne etapowe wykonywanie i rozliczanie robót).
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM.
 6. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

 

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie.
 2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia opłaty za koszty materiałów przetargowych w wysokości 50,00 zł. Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy SBM „Żoliborz” podany w pkt.3. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 3. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 4. Termin wykonania zamówienia – II/III kwartał 2019r. (prace od Al. Wojska Polskiego do dnia 30.06.2019r)                                      
 5. Termin składania ofert: 29.03.2019r godź.15:00.
 6. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2019-03-17

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH (2 SZT) W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 2A W  WARSZAWIE.

Oferta powinna zawierać:

1.      Kosztorys ofertowy na podstawie poniższej specyfikacji oraz oględzin obiektu uwzględniający demontaż starych urządzeń, utylizację z ewentualnym wykorzystaniem oraz dostosowanie szybów:

·         Przystosowany dla osób niepełnosprawnych

·         Liczba przystanków 7

·         Szybkość 1m/s

·         Udźwig 480-630 kg

·         Liczba pasażerów 6-8

·         Dostęp do kabiny - jednostronny

·         Elektryczny napęd bezreduktorowy umiejscowiony w szybie

·         Drzwi przystankowe - stal nierdzewna, kabina - stal nierdzewna szczotkowana

·         Panel sterowy zapewniający łączność ze służbami ratunkowymi

·         Kasety piętrowe z informacją o ruchu kabiny i jej położeniu

·         W przypadku zaniku napięcia automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi

·         System odzysku energii

·         Automatyczne powiadamianie  o awarii dźwigu /GSM/

·         Zbiorczość w dół

          Informacja o parametrach szybu

·         Wysokość podnoszenia 18 m

·         Nadszybie 3,5 m

·         Podszybie 1,1 m

·         Szyb w przekroju szerokość 1,7 x 1,8 m głębokość

2.   Harmonogram realizacji prac (etapowe wykonywanie i rozliczanie robót).

3.   Opis sposobu prowadzenia prac uwzględniający realizację etapami (przynajmniej jeden dźwig musi być cały czas czynny).

4.   Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

 

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

1.    Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.

2.    Termin wykonania zamówienia – II kwartał 2019r.                                      

3.    Termin składania ofert: 07.02.2019r godź.15:00.

4.    Wszystkie materiały (SWZ, formularz oferty, oświadczenie, wzór umowy) dotyczące składania ofert do pobrania w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2019-01-17

Uprzejmie informujemy, że od grudnia 2018 r., w Spółdzielni , pełni funkcje specjalisty ds. techniczno-eksploatacyjnych Pan Tomasz Marczewski.

W zakresie obowiązków p. T. Marczewskiego leżą, m.in., sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury budynków wraz z otoczeniem, przyjmowanie zgłoszeń o awariach, usterkach  i nieprawidłowościach , które wystąpiły na terenie posesji oraz podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie.

Współpracuje  on również z firmami realizującymi dla Spółdzielni usługi serwisowe.

Pan Tomasz Marczewski jest dostępny pod numerem telefonu 602 247 466  , adres mailowy : t.marczewski@ sbm.waw.pl

 

 

                                                           Zarząd SBM „ Żoliborz”

dodano: 2019-01-02

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

Ogłasza przetarg na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu 5 klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Inwalidów 4/6/8 w Warszawie.

Oferta powinna zawierać jednostkowe ceny za poszczególne projekty:

 1. Projekt architektoniczno-budowlany uwzględniający:
  1. Wymianę posadzek
  2. Naprawę ścian (popękany tynk, odpadająca farba,..) z malowaniem
  3. Wymianę parapetów
  4. Wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
  5. Renowację balustrad.
  6. Wymianę pochwytów przy drzwiach wewnętrznych na parterze.
 2. Projekt remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej uwzględniający:
  1. Likwidację zbędnego okablowania
  2. Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych (piony i poziomy)
  3. Wykonanie tras kablowych (wykute w ścianie szachty kablowe lub w zabudowie g-k) oraz przygotowaniem orurowania pod ewentualne przyszłe instalacje teletechniczne.
  4. Wymiana tablic rozdzielczych
  5. Modernizację oświetlenia
  6. Wymianę osprzętu elektrycznego
 3. Projekt modernizacji instalacji gazowej.
 4. Projekt modernizacji instalacji c.o.
 5. Kosztorys inwestorski.

 

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące terminu realizacji i składania ofert:

1.     Termin wykonania zamówienia – listopad - grudzień 2018r.  

2.     Termin składania/przesłania ofert: 07.11.2018r godź.15:00.

3.     Dodatkowe informacje u Inspektora nadzoru budowlanego SBM Żoliborz – tel. 22 322 82 07.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2018-10-23

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

Ogłasza przetarg na:

 

Naprawa części elewacji (ok. 65 m.kw. od strony ul. Mickiewicza)) budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20 w Warszawie.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wycenę wszystkich niezbędnych do wykonania prac:
  1. Usunięcie odpadającego tynku, skucie spękań
  2. Uzupełnienie tynków, naprawa rys, gruntowanie
  3. Naciągnięcie kleju wraz z siatką na całej powierzchni
  4. Położenie tynku cienkowarstwowego
  5. Malowanie farbą krzemianową Keim Granital z palety Historisch nr 50020.
 2. Opis sposobu prowadzenia prac i propozycje materiałowe (uwzględniający prowadzenie prac z podnośnika).
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

 

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

1.     Termin wykonania zamówienia – październik - listopad 2018r. 

2.     Termin składania/przesłania ofert: 15.10.2018r godź.15:00.

3.     Dodatkowe informacje u Inspektora nadzoru budowlanego SBM Żoliborz – tel. 22 322 82 07.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2018-10-05

W dniu 12 czerwca zgodnie z planem odbyło się WZC Spółdzielni.

Przybyłym Członkom dziękujemy za uczestnictwo, frekwencja była niewielka na poziomie 23%.  

 Zrealizowany został cały porządek obrad przewidziany do procedowania (do wglądu na stronie Spółdzielni w zakładce: Wiadomości/Archiwum wiadomości).

Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

Zatwierdzono również protokół Komisji Rewizyjnej RN oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za miniony rok.

Uzyskany zysk w kwocie 790 518, 73 zł został przeznaczony na pokrycie niedoboru na GZM w kwocie 429 781, zł oraz  zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni w roku 2018 w kwocie 360 736,99 zł.

Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu, którzy pracowali w tym organie w 2017 r.

Dokonano wyboru nowego Zarządu na kadencję w latach 2018 – 2022.

Prezesem została wybrana p. Beata Stykowska, w-ce Prezesem p. Janusz Korczak, a członkiem Zarządu p. Józef Menes.

Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o wybraną p. Irenę Rudnicką.

WZC przegłosowało wszystkie zmiany do Statutu Spółdzielni przedstawione w trakcie obrad.

Z całą dokumentacją WZC można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

 

Zarząd SBM „ Żoliborz”

dodano: 2018-06-21

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” na podstawie art. 83 § 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.1222 z późń.zm ) oraz na podstawie §§ 49 ust. 1, 50 i 51 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 17.30, w lokalu Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A  w Warszawie.

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu Członków w Sekretariacie Spółdzielni przy Pl. Inwalidów 10, codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 począwszy od 22.05.2018r.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z protokołem Walnego Zgromadzenia, tak aby można było pominąć jego czytanie na obradach obecnego Walnego Zgromadzenia oraz z treścią pozostałych dokumentów wyłożonych do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Zachęcamy bardzo do zapoznania się z materiałami, gdyż ich szczegółowa, indywidualna analiza, pozwoli każdemu Członkowi na ocenę przedstawionych zagadnień oraz podjęcie właściwej decyzji, co do spraw będących przedmiotem obrad WZC oraz przyczyni się do usprawnienia i skrócenia przebiegu obrad.

Prosimy o liczny udział w spotkaniu ze względu na ważne zagadnienia ujęte w porządku obrad WZC.

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

 

1.         Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wybór Prezydium.

2.         Zatwierdzenieporządku obrad, głosowanie.

3.         Wybór:

a)    Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,

b)    Komisji Wnioskowej.

4.         Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 06.06.2017r.

5.         Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017r. wraz z informacją o Planie remontowym na 2018 rok.

6.         Przedstawienieprotokołu Komisji Rewizyjnej RN z kontroli sprawozdania finansowego za 2017r.

7.         Przedstawieniesprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.

8.         Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

9.         Odczytanie listy pełnomocnictw, zgodnie z art. 83 ust.11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 9.09.2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1596).

10.      Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

b)    zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za rok 2017,

c)    przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

d)    zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  za 2017r,

e)    przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2017,

f)     udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.

11.      Wybór Zarządu SBM „Żoliborz’’ tj. Prezesa, Wiceprezesa i jednego Członka Zarządu, uchwały.

12.      Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej w kadencji 2017-2020. Wybór jednego Członka, uchwała.

13.      Zmiany do Statutu Spółdzielni (nowelizacja Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych), dyskusja, uchwała.

14.      Informacja o realizacji wniosków z WZC odbytego w dniu 06.06.2017r.

15.      Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjętych ważnych wniosków podczas obrad  WZC.

16.      Głosowanie WZC nad przyjęciem wniosków.

17.      Sprawy różne.

18.      Zamknięcie obradWalnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 83  ust. 12 o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 5 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego 06.06.2017

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli bilansu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Uchwały objęte porządkiem obrad p-kty 10, 11, 12

Uchwała dot. zmian w statucie - p-kt 13 porządku obrad

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania PDF.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania DOC.

dodano: 2018-05-20

Przedstawiamy wykaz prac do zrealizowania 2018r.

Plik PDF do pobrania.

dodano: 2018-05-08

Spokojnych i bardzo rodzinnych Świąt Wielkanocnych

Wszystkim Członkom naszej Spółdzielni

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy SBM „Żoliborz”

dodano: 2018-03-31

Informujemy o istotnym dla nas fakcie jakim jest nowa Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która  obowiązuje od 09 września 2017r. Wnosi ona szereg zmian, z którymi można się zapoznać klikając w link poniżej.
Ustawa PDF
 

dodano: 2017-10-23

Uchwała NR L/1217/2017 Rady Miasta st. Warszawy otwiera drogę do zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na określonych w niej warunkach. W związku z powyższym Spółdzielnia rozpoczęła procedurę informacyjną, która ma na celu pozyskanie wiedzy czy właściciele wyodrębnionych lokali są zainteresowani ofertą miasta.
Poniżej załączmy dokumenty do tzw. pobrania, niezależnie od tych, które już zostały do Państwa przekazane w większości poprzez dozorcę do skrzynki pocztowej ewentualnie rozesłane Pocztą Polską.

Uchwała RM st. Warszawy

Ogłoszenie Spółdzielni

Informacja o działaniach Spółdzielni

Wniosek do wypełnienia przez właściciela/i wyodrębnionego lokalu

Wzór  wniosku z zaznaczonymi polami do wypełnienia.

dodano: 2017-10-16

NOWE PILOTY do bramy Mickiewicza 20/AWP13

dodano: 2017-07-20

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” na podstawie art. 83  §2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.1222 z późń.zm ) oraz na podstawie §§ 49 ust. 1, 50 i 51 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędziesię w dniu 6 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 17.30, w lokalu Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A  w Warszawie.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego 09.06.2016

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli bilansu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu

 

Formularz pełnomocnictwa na WZC (DOC)

Formularz pełnomocnictwa na WZC (PDF)

dodano: 2017-05-16

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” na podstawie art. 83  §2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.1222 z późń.zm ) oraz na podstawie §§ 49 ust. 1, 50 i 51 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędziesię w dniu 9 czerwca 2016r. (czwartek) o godz. 17.30, w lokalu Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A  w Warszawie.

Formularz pełnomocnictwa na WZC

dodano: 2016-05-18

Informujemy, że w dniu 27-05-2016 (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

dodano: 2016-05-14

Warszawa 12.01.2016r.

 

Mieszkańcy budynku

przy ul. Mickiewicza 20

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd SBM „Żoliborz” serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016r. (wtorek) o godz. 18 w sali konferencyjnej Spółdzielni mieszczącej się na I piętrze budynku Pl. Inwalidów 10.

 

Spotkanie poświęcone będzie:

·         Planowi Remontowemu na rok 2016 (dotyczącemu Państwa posesji) zawierającemu m.in. kontynuację wymiany poziomów kanalizacyjnych, wykonanie izolacji pionowej fundamentów, rozbiórkę i odbudowę wiaty śmietnikowej, rozbiórkę 3 garaży przylegających do wiaty śmietnikowej.

 

Zarząd SBM

dodano: 2016-01-12

projektu remontu elewacji wraz z ociepleniem, naprawą balkonów, wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i nadzorem autorskim w budynku mieszkalnym przy ul. Marymonckiej 59A w Warszawie. 

dodano: 2015-05-11

Szanowni Państwo,


W imieniu własnym i organizatora akcji (Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy) zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych serdecznie dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu.

Pragniemy poinformować, że w dniu 19.02.2015 r. Komitet Inicjatywy złożył w Radzie m. st. Warszawy projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem, a także ponad 52 tysiącami podpisów mieszkańców Warszawy popierających tę inicjatywę!

 

Relację ze składania projektu uchwały w Radzie m. st. Warszawy w dniu 19.02.2015 r. mogą Państwo znaleźć m.in. w wydaniu Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego dostępnym pod adresem: http://warszawa.tvp.pl/18937514/19022015, oraz w Wywiadzie Kuriera dostępnym pod adresem: http://warszawa.tvp.pl/18937849/19022015.

Z podziękowaniem
Beata Stykowska, Janusz Korczak, Józef Menes, Michał Wojtaszek

dodano: 2015-02-24

NWZC 20-11-2014 g.17.30

dodano: 2014-10-30

REGULAMIN PRZETARGU NA ZBYWANIE LOKALI 09-10-2014R

dodano: 2014-10-14

Uprzejmie informujemy, że w związku z panującymi niskimi temperaturami z dniem 25-09-2014 rozpoczynamy sezon grzewczy 2014/2015.

Procedura załączania ogrzewania rozpoczęła się 23-09-2014.

Zarząd SBM

dodano: 2014-09-24

W dniu 4 września 2014 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni odbędzie się spotkanie dotyczące rozliczenia kosztów związanych z nabyciem od Miasta Stołecznego Warszawy prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiona jest część budynku Czarnieckiego 55.

dodano: 2014-08-27

dodano: 2014-06-28

W okresie 06 maja do 30 czerwca 2013 będą prowadzone prace remontowe bocznych ścian budynku Pl. Inwalidów 4/6/8 od ul. Czarnieckiego i Al. Wojska Polskiego.

dodano: 2013-04-22

W dniu 18.04.2013 Zarząd postanowił zmodyfikować formularz Deklaracji Przystąpienia do Spółdzielni.

dodano: 2013-04-22

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Żoliborz" w swojej działalności jest kontynuatorką i spadkobierczynią dziedzictwa i tradycji Spółdzielni mieszkaniowej założonej przez oficerów Wojska Polskiego odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów /MSSO/.

dodano: 2012-11-16

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013