godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Wiadomości

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont nawierzchni wjazdu i części parkingu na działce przy pl. Inwalidów 10 w Warszawie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie wytycznych i oględzin obiektu.
  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej – ok. 120 m².
  • Wykonanie podbudowy z uwzględnieniem warunków do wjazdu dla ciężkich samochodów.
  • Ułożenie kostki (z rozbiórki)
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 29.04.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-04-16

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013