godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

NWZC SBM Żoliborz 2020-01-09

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Żoliborz” na podstawie art. 83  ust.3 pkt.1  Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.1222 z późń.zm ) oraz na podstawie § 49 ust. 2 pkt. 1 oraz §§ 50 i 51 Statutu Spółdzielni, zgodnie z żądaniem Rady Nadzorczej ( Uchwała nr 10) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 09 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 17.30, w Szkole Podstawowej Nr 392 przy Al. Wojska Polskiego 1A  w Warszawie.

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu Członków w Sekretariacie Spółdzielni przy Pl. Inwalidów 10, codziennie w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 począwszy od 19.12.2019r.,
a także na stronie internetowej Spółdzielni -
www.sbm.waw.pl z uwzględnieniem przepisów RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, gdyż ich szczegółowa, indywidualna analiza, pozwoli każdemu Członkowi na ocenę przedstawionych zagadnień oraz podjęcie właściwej decyzji, co do spraw będących przedmiotem obrad NWZC.

Prosimy o liczny udział w spotkaniu ze względu na wyjątkowo ważne zagadnienia ujęte w porządku obrad NWZC.

Porządek obrad NWZC

Materiały objęte porządkiem obrad

Opinia prawna dla RN

Szanowni Państwo, w związku z chwilową usterką techniczną wzór pełnomocnictwa do pobrania został zamieszczony w zakładce wiadomości - za utrudnienia przepraszamy. 

W dniu 03.01.2020 Rada Nadzorcza złożyła autopoprawkę  w treści uchwały do pkt. 10 proponowanego Porządku Obrad ( Projekt Uchwały poniżej):

Projekt uchwały

dodano: 2019-12-18

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013