godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Prace remontowe garażu naziemnego

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Prace remontowe garażu naziemnego (segment środkowy 3-stanowiskowy) zlokalizowanego na działce przy pl. Inwalidów 4/6/8 w Warszawie (garaże nr 7, 8, 9 od strony ul. Czarnieckiego)

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie Projektu wykonawczego remontu, przedmiaru i oględzin obiektu.
  • Demontaż dachu z płyt żelbetowych korytkowych.
  • Demontaż nadproży nad bramami wjazdowymi
  • Wykonanie wieńców spinających oraz belek nadprożowych.
  • Ułożenie nowych płyt dachowych
  • Wykonanie nowej wylewki cienkowarstwowej na płytach dachowych.
  • Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
  • Wykonanie obróbek blacharskich
  • Montaż rynien i rur spustowych
  • Dostawa i montaż nowych drzwi garażowych (opcja).
  • Uprzątnięcie i utylizacja materiałów rozbiórkowych
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 29.03.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-03-12

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013