godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Przetarg na Remont tarasów budynku przy ul. Czarnieckiego 61 w Warszawie

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont tarasów budynku przy ul. Czarnieckiego 61 w Warszawie 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej remontu (część dotycząca tarasu i stropu garażu), przedmiaru (poz. 6, 7, 8) i oględzin obiektu zawierający m. in.:.
  • Remont płyt tarasowych
  • Remont stropu garażu
  • Remont balustrad murowanych z naprawą pęknięć.
  • Remont pochwytu stalowego
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, PRZEDMIAREM ORAZ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W TERENIE.

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe wraz z dokumentacją projektową i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 21.06.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych..

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-06-11

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013