godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Przetarg na remont tarasu i izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Czarnieckiego 61 w Warszawie

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

Remont tarasu i izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Czarnieckiego 61 w Warszawie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej remontu, przedmiaru i oględzin obiektu.
  • Rozbiórka elementów utwardzenia oraz wykonanie wykopów (odcinkowo).
  • Wykonanie izolacji pionowej (bitumicznej) fundamentów.
  • Remont cokołu budynku.
  • Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych (iniekcja)
  • Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian od strony wewnętrznej.
  • Wykonanie izolacji przejść instalacji technicznych przez ściany zewnętrzne.
  • Remont stropu garażu
  • Remont płyt balkonowych
  • Remont balustrad murowanych z naprawą pęknięć.
  • Remont pochwytu stalowego
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
 2. Opis sposobu prowadzenia prac.
 3. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY KONIECZNE

ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe i wszelkie dostępne informacje można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: j.zakrzewski@sbm.waw.pl lub sbm@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty
 3. Termin wykonania zamówienia – II-III kwartał 2024r.                                      
 4. Termin składania ofert: do dnia 29.03.2024r godz.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2024-03-12

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013