godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

PRZETARG NA WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNIC METODĄ INIEKCJI TERMOFALOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 4/6/8 W WARSZAWIE

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNIC METODĄ INIEKCJI TERMOFALOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. INWALIDÓW 4/6/8 W  WARSZAWIE.

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji rysunkowej stanowiących załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Wykonanie izolacji pionowej od wewnątrz (ściana od strony pl. Inwalidów i fragment ściany od strony ul. Czarnieckiego) metodą iniekcji termofalowej.
  2. Uzupełnienie ubytków w ścianach po wykonywanych wierceniach (bez wykonywania nowych tynków na całej powierzchni ściany).
  3. Prace porządkowe – uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z pomocą przy wynoszeniu oraz ponownym wnoszeniu mebli i innych ciężkich przedmiotów do pomieszczeń piwnicznych.
 2. Harmonogram realizacji prac
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA PRZEDMIAR I DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
 6. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne drogą mailową; sbm@sbm.waw.plj.zakrzewski@sbm.waw.pl
 2. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 3. Termin wykonania zamówienia – Maj - Wrzesień 2020r.
 4. Termin składania ofert: 15.05.2020r godź.15:00.
 5. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2020-04-21

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013