godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia ogłasza przetarg na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 2a w Warszawie

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ i  oględzin obiektu.
  1. Wykonanie zabezpieczeń drzwi, okien i innych elementów przed ewentualnymi uszkodzeniami i zabrudzeniami.
  2. Usunięcie starych powłok malarskich, uszkodzonych tynków,…
  3. Naprawa tynków, malowanie ścian, sufitów, drzwi, balustrad i drewnianych pochwytów wraz z  uprzednim czyszczeniem.
  4. Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych.
  5. Wykonanie wiatrołapów w konstrukcji aluminiowej.
  6. Naprawa zewnętrznego zejścia do budynku z kostki brukowej betonowej.
  7. Wymiana pochwytów przy wejściu do lokalu użytkowego.
 2. Harmonogram realizacji prac.
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.

 

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie.
 2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia opłaty za koszty materiałów przetargowych w wysokości 50,00 zł. Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy SBM „Żoliborz” podany w pkt.3. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

3.     Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.

4.     Termin wykonania zamówienia – III kwartał 2018r. 

5.     Termin składania ofert: 23.03.2018r godź.15:00.

6.     Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2018-03-01

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013