godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Uchwały Rady Nadzorczej

W sprawie określenia wynagrodzenia dla Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

dodano: 2024-07-09

W sprawie przyjęcia z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

dodano: 2024-06-04

W sprawie stawek podgrzewu wody w rozbiciu na poszczególne budynki SBM "Żoliborz" na rok 2024r.

dodano: 2024-05-17

W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z kontorli sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 oraz rekomendacji do WZC celem zatwierdzenia.

dodano: 2024-05-17

W sprawie zmiany Planu Gospodarczego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz".

dodano: 2024-04-16

W sprawie: zatwierdzenia miesięcznych stawek najmu garaży i miejsc postojowych będących w zasobach i administrowaniu przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową "Żoliborz".

dodano: 2024-04-16

W sprawie zmiany stawek obowiązujących w SBM "Żoliborz" w roku 2024. 

dodano: 2024-02-29

W sprawie przyjęcia Panu Remontowego na rok 2024 wraz z Funduszem Remontowym na rok 2024.

dodano: 2024-02-29

W sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego rok 2024.

dodano: 2024-02-29

W sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SBM Żoliborz.

dodano: 2024-02-23

W sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM Żoliborz.

dodano: 2024-02-23

W sprawie wynagrodzenia  członka Zarządu. 

dodano: 2024-02-23

W sprawie wynagrodzenia   dla Członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej

dodano: 2024-02-23

W sprawie przyjęcia "Regulaminu wynajmu i używania miejsc parkingowych i garaży w SBM Żoliborz" po zmianach.

dodano: 2024-02-23

W sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz".

dodano: 2024-02-23

W sprawie wprowadzenia zmian do Planu Gospodarczego i Planu Remontowego na rok 2023.

dodano: 2024-02-23

W sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję sekretarza Rady Nadzorczej SBM Żoliborz.

dodano: 2023-11-21

W sprawie zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej SBM Żoliborz.

dodano: 2023-06-28

W sprawie przekazania tymczasowego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej.

dodano: 2023-06-28

W sprawie oddelegowania upoważnionych członków Rady do spotkania z lustratorem.

dodano: 2023-05-26

W sprawie oddelegowania upoważnionego członka Rady do uczesnictwa w postępowaniu przetargowym.

dodano: 2023-05-26

W sprawie oddelegowania upoważnionych członków Rady do spotkania zarządem SBM "Żoliborz" i przedstawicielstwem mieszkańców przy Al. Wojska 13.

dodano: 2023-05-26

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

dodano: 2023-05-26

W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady nadzorczej z kontroli sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 oraz rekomendacji do WZC celem zatwierdzenia.

dodano: 2023-05-26

W sprawie Regulaminu pobierania szczególnych opłat Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz".

dodano: 2023-05-26

W sprawie wprowadzenia zamian do Planu Remontowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" na rok 2023.

dodano: 2023-05-26

W sprawie wprowadzenia zmian do Planu Gospodarczego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" na rok 2023r.

dodano: 2023-05-26

W sprawie stawek podgrzewu wody w rozbiciu na poszczególne budynki SBM "Żoliborz" na rok 2023r.

dodano: 2023-05-26

W sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia energii na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody.

dodano: 2023-05-26

W sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Nadzorczej SBM "Żoliborz" na okres: od III-2023r. do XII-2023r.

dodano: 2023-04-26

W sprawie uchwalenia Planu Remontowego Spółdzielni na rok 2023.

dodano: 2023-04-26

W sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 2023.

dodano: 2023-04-26

W sprawie oddelegowanie upoważnionych członków Rady do rozmów z przedstawicielstwem mieszkańców przy Al.Wojska 13.

dodano: 2023-03-17

W sprawie warunków zatrudnienia członka Zarządu.

dodano: 2022-12-14

W sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SBM "Żoliborz".

dodano: 2022-12-14

W sprawie oddelegowania upoważnionego członka Rady do przekazania obowiązków i dokumentacji.

dodano: 2022-12-14

W sprawie warunków zatrudnienia wiceprezesa Zarządu.

dodano: 2022-12-14

W sprawie akceptacji uchwały Zarządu nr 48/2022.

dodano: 2022-12-14

W sprawie przyjęcia Regulaminu zbywania odrębnej własności lokali oraz powierzchni i pomieszczeń wolnych pod względem prawnym znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz".

dodano: 2022-12-02

W sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" po zmianach.

dodano: 2022-12-02

W sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" po sprostowaniu omyłki pisarskiej w numeracji działu VIII.

dodano: 2022-12-02

W sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu prowadzenia przetargów na dostawy i usługi wykonawców na rzecz Spółdzielni oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu.

dodano: 2022-12-02

W sprawie zadłużenia członka spółdzielni SBM "Żoliborz" pana M.M.

dodano: 2022-12-02

W sprawie określenia wynagrodzenia dla sekretarza walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

dodano: 2022-12-02

W sprawie przekazania tymczasowego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej.

dodano: 2022-12-02

W sprawie nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

dodano: 2022-12-02

W sprawie wprowadzenia zmian do Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 2022r.

dodano: 2022-12-02

W sprawie zatwierdzenia Planu Remontowego po zmianach i uchylenia uchwały RN nr 9 z dnia 24.02.2022r.

dodano: 2022-12-02

W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SBM "Żoliborz" w roku 2022r.

dodano: 2022-12-02

W sprawie wprowadzenia zmian do Planu Remontowego Spółdzielni na rok 2022r.

dodano: 2022-12-02

W sprawie wynagrodzenia i zakresu obowiązków Zarządu SBM "Żoliborz".

dodano: 2022-07-05

W sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

dodano: 2022-07-05

W sprawie ustanowienia reprezentanta Rady Nadzorczej.

dodano: 2022-07-05

W sprawie podjęcia działań mediacyjnych przez Zarząd SBM "Żoliborz" z właścielami nieruchomości al.Wojska Polskiego 11 w celu wykonania remontu budynku przy al. Wojska polskiego 13.

dodano: 2022-05-23

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

dodano: 2022-05-23

W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z kontroli sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 oraz rekomendacji do WZC celem zatwierdzenia.

dodano: 2022-05-23

W sprawie zatwierdzenia ustalonych przez Zarząd stawek podgrzewu wody w podziale na poszczególne budynki w SBM "Żoliborz".

dodano: 2022-05-23

W sprawie zatwierdzenia utslonych przez Zarząd zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (CO) w zasobach SBM "Żoliborz"

dodano: 2022-05-23

W sprawie podjęcia działań Zarządu SBM "Żoliborz" do usunięcia przyczyn zalewania piwnic w nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 12

dodano: 2022-05-23

W sprawie uczestnictwa przedstawiciela Rady Nadzorczej  w zebraniach z mieszkańcami.

dodano: 2022-04-04

W sprawie dofinansowaniu okularów korekcyjnych dla Prezesa Spółdzielni SBM „Żoliborz”. 


dodano: 2022-04-04

W sprawie uchylenia uchwały nr 18/2022 o dofinansowaniu okularów korekcyjnych dla członka Zarządu SBM „Żoliborz”.

dodano: 2022-04-04

W sprawie inwentaryzacji części wspólnych  w nieruchomościach SBM „Żoliborz”.

dodano: 2022-04-04

W sprawie przywrócenia dyżurów Rady Nadzorczej SBM „Żoliborz” w pierwszy poniedziałek każdego  miesiąca z dniem 01.04.2022r.

dodano: 2022-04-04

W sprawie realizacji Planu Remontowego za rok 2021 SBM „Żoliborz”.

dodano: 2022-04-04

W sprawie w sprawie remontu klatek schodowych w nieruchomości położonej przy pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2022-04-04

W sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego na rok 2022.

dodano: 2022-03-04

W sprawie przyjęcia Planu Remontowego na rok 2022.

dodano: 2022-03-04

W sprawie podpisywania dokumentów finansowych.

dodano: 2022-03-04

W sprawie zamieszczania uchwał Rady Nadzorczej na stronie internetowej.

dodano: 2022-03-04

W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę dla członków Zarządu SBM "ŻOLIBORZ".

dodano: 2022-03-04

W sprawie uchylenia uchwały nr 11/2020  dotyczącej pracy zdalnej dla Członków Zarządu  SBM „Żoliborz”.

dodano: 2022-03-04

W sprawie zadłużenia lokalu mieszkaniowego na al. Wojska Polskiego.

dodano: 2022-03-04

Przedmiot uchwały: w sprawie przyznania nagród pienieżnych Członkom Zarządu Spółdzielni SBM "Żoliborz".

Uchwała nr 3/2022.pdf

dodano: 2022-02-10

Przedmiot uchwały: w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały Rady  Nadzorczej SBM Żoliborz nr 22/2021 z dnia 25.11.2021r. (podejmowanej w sprawie ustalenia nowych opłat za wywóz śmieci z zasobów SBM "Żoliborz").

Uchwała nr 2/2022.pdf

dodano: 2022-02-10

Przedmiot uchwały: w sprawie uzupełnienia informacji w  planie remontowym na rok 2022 dotyczących zaproponowanych prac remontowych powyżej 20.000zł.

Uchwała nr 1/2022.pdf

dodano: 2022-02-10

Uchwała Nr 10

ze względu na ochronę danych osobowych treść nie jest dostępna na stronie internetowej.

dodano: 2017-12-19

Uchwała Nr 7

ze względu na ochronę danych osobowych treść nie jest dostępna na stronie internetowej.

dodano: 2017-12-19

Uchwał Nr 6

ze względu na ochronę danych osobowych treść nie jest dostępna na stronie internetowej.

dodano: 2017-12-19

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013