godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Powołanie Inspektora Ochrony Danych

W dniu 15 lipca 2019r. została podpisana z Kancelarią Bąkowski umowa o pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Przedmiot umowy:

1.      Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)) lub przepisów Rzeczypospolitej Polskiej wdrażających RODO.

2.      Inspektorem ochrony danych osobowych jest radca prawny dr Zuzanna Łaganowska, mail: iod@sbm.waw.pl.

3.       Do zadań Inspektora będzie należało:

a)       informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom, w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,

b)       monitorowanie zgodności organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,

c)       udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych na żądanie administratora oraz monitorowanie jej wykonania,

d)       pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,

e)       współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

dodano: 2019-08-19

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013