godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Pracownicy i współpracownicy

Maryla Kruszewska

Asystent Zarządu
tel. 22 322 82 00

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Prowadzenie Sekretariatu Biura Spółdzielni i Rady Nadzorczej,

2. Aktualizacja danych KRS i KW,

3. Prowadzenie akt lokali mieszkalnych oraz ewidencji akt członków Spółdzielni,

4. Prowadzenie rejestrów wymaganych aktualną Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

 

Małgorzata Sobczyk

Administrator
tel. 22 322 82 03

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami Spółdzielni.

2. Stały nadzór nad należytym zabezpieczeniem majątku Spółdzielni przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą.

3. Nadzór i kontrola nad właściwą gospodarką energią elektryczną, gazem i wodą.

4. Bieżące wprowadzanie zmian danych do ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc parkingowych.

 

Alina Zgutka

Specjalista do spraw uwłaszczeń 
tel. 22 322 82 04

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Prowadzenie spraw przekształceń własnościowych lokali, budynków, gruntów.

2. Prowadzenie dokumentacja lokali powstałych po podziałach, rozbudowach oraz nieposiadających stosownej dokumentacji.

3. Nadzór nad pracą gospodarzy.

 

Jarosław Zakrzewski

Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. 22 322 82 07

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Prowadzenie wymaganej prawem budowlanym pełnej dokumentacji technicznej budynków.

2. Dokumentowanie w książkach obiektów wykonywanych na bieżąco napraw i remontów.

3. Nadzór prac projektowych i remontowych realizowanych przez wykonawców.

4. Przyjmowanie i rejestrowanie zauważonych usterek i zgłoszonych szkód przez mieszkańców, najemców lokali użytkowych oraz pracowników administracji.

 

Tomasz Marczewski

Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych,
tel. 602 247 466 lub tel. 22 322 82 05

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Kontrola i zapewnienie prawidłowego  działania infrastruktury budynków wraz z otoczeniem.

2. Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców lub najemców o awariach i nieprawidłowościach, które wystąpiły na terenie posesji oraz podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie.

3. Współpraca i nadzór nad pracą podwykonawców serwisowych Spółdzielni (konserwatorzy instalacji sanitarnych i gazowych, elektrycznych, wind, domofonów).

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013