godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Pracownicy i współpracownicy

Maryla Kruszewska

Asystent Zarządu,
tel 22 322 82 00

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Prowadzenie Sekretariatu Biura Spółdzielni i Rady Nadzorczej,

2. Aktualizacja danych KRS i KW,

3. Prowadzenie akt lokali mieszkalnych oraz ewidencji akt członków Spółdzielni,

4. Prowadzenie rejestrów wymaganych aktualną Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

 

Małgorzata Sobczyk

Administrator
22 322 82 03

 

Zakres obowiązków, m.in.:

1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami Sp-ni.

2. Stały nadzór nad należytym zabezpieczeniem majątku Sp-ni przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą.

3. Nadzór i kontrola nad właściwą gospodarką energią elektryczną, gazem i wodą.

4. Bieżące wprowadzanie zmian danych do ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc parkingowych.

 

Alina Zgutka

Przekształcenia własnościowe
22 322 82 04

 

Obszar kompetencji:

1. Kompleks spraw przekształceń własnościowych lokali, budynków, gruntów.

2. Dokumentacja lokali powstałych po podziałach, rozbudowach oraz nieposiadających stosownej dokumentacji.

 

Jarosław Zakrzewski

Inspektor Nadzoru Budowlanego
22 322 82 07

 

Zakres obowiązków, m.in.:

1. Prowadzenie wymaganej prawem budowlanym pełnej dokumentacji technicz:nej budynków.

2. Dokumentowanie w książkach obiektów wykonywanych na bieżąco napraw i remontów.

3. Nadzór prac projektowych i remontowych realizowanych przez wykonawców.

4. Przyjmowanie i rejestrowanie zauważonych usterek i zgłoszonych szkód przez mieszkańców, najemców lokali użytkowych oraz pracowników administracji.

 

Tomasz Marczewski

Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych,
tel 602 247 466 lub 22 322 82 05

 

Zakres obowiązków m.in.:

1. Kontrola i zapewnienie prawidłowego  działania infrastruktury budynków wraz z otoczeniem.

2. Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców lub najemców o awariach i nieprawidłowościach, które wystąpiły na terenie posesji oraz podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie.

3. Współpraca i nadzór nad pracą podwykonawców serwisowych Spółdzielni np. konserwatorzy instalacji sanitarnych i gazowych, elektrycznych, wind, domofonów  itp.

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013