godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Szanowni Państwo, członkowie SBM „ Żoliborz”

W dniu 12 czerwca zgodnie z planem odbyło się WZC Spółdzielni.

Przybyłym Członkom dziękujemy za uczestnictwo, frekwencja była niewielka na poziomie 23%.  

 Zrealizowany został cały porządek obrad przewidziany do procedowania (do wglądu na stronie Spółdzielni w zakładce: Wiadomości/Archiwum wiadomości).

Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

Zatwierdzono również protokół Komisji Rewizyjnej RN oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za miniony rok.

Uzyskany zysk w kwocie 790 518, 73 zł został przeznaczony na pokrycie niedoboru na GZM w kwocie 429 781, zł oraz  zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni w roku 2018 w kwocie 360 736,99 zł.

Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu, którzy pracowali w tym organie w 2017 r.

Dokonano wyboru nowego Zarządu na kadencję w latach 2018 – 2022.

Prezesem została wybrana p. Beata Stykowska, w-ce Prezesem p. Janusz Korczak, a członkiem Zarządu p. Józef Menes.

Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o wybraną p. Irenę Rudnicką.

WZC przegłosowało wszystkie zmiany do Statutu Spółdzielni przedstawione w trakcie obrad.

Z całą dokumentacją WZC można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

 

Zarząd SBM „ Żoliborz”

dodano: 2018-06-21

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013